UTBILDNINGAR            FÖRELÄSNINGAR               KURSER             

 

   Uppfödarutb. 2009 - 2010          Genetik & Genspel 2010              Massagekurs del 1 & 2   jan.2011

                                                    Tjänstehunden 2013                    Stretching  Mars.2011                                                                                                                                    Stresspunkter April.2011

                                                                                                        Nosework Vinten -2017

                                                                                                        Fota din hund SBK  våren 2018